ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดตาก

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดตาก
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดตาก

ค้นพบ 8 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-8-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : แม่กุ แม่สอด ตาก


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-1-44.70
ที่ตั้ง : วังหิน เมืองตาก ตาก


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-44
ที่ตั้ง : แม่ปะ แม่สอด ตาก


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-0-13.00
ที่ตั้ง : แม่ปะ แม่สอด ตาก


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 11-0-41.70
ที่ตั้ง : แม่ท้อ เมืองตาก ตาก


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-0-21.00
ที่ตั้ง : ประดาง วังเจ้า ตาก


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 18-0-85.00
ที่ตั้ง : วังหิน เมืองตาก ตาก


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 20-3-88.60
ที่ตั้ง : แม่ตาว แม่สอด ตากอำเภอในจังหวัดตาก

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดตาก เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดตาก ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดตาก ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดตาก